Οι άνθρωποι μας

Οι άνθρωποι μας

Οι άνθρωποι μας

Η «Οικογένεια Πορτοκαλίδη» έχει ως βασική πεποίθηση ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρίας είναι οι άνθρωποί της, εκείνοι οι οποίοι μετουσιώνουν το όραμα και τις αρχές της σε άριστο προϊόν.

Θέλοντας να έχει ένα εργασιακό περιβάλλον που θα χαίρεται κανείς να δουλεύει και να προσφέρει, δημιουργεί και βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης, επιδιώκοντας ομαδικό πνεύμα και την ανταλλαγή ιδεών μέσα σε πλαίσια ανοιχτής συνεργασίας.